Opći uvjeti korištenja

1. OPĆE NAPOMENE

Općim uvjetima prodaje uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca vezana uz prodaju robe. Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s općim uvjetima prodaje i važećom ponudom u trenutku dostave kupcu.

Svi dokumenti vezani za prodaju robe i sva korespondencija s kupcem, smatraju se poslovnom tajnom između prodavatelja i kupca. Kupac se obvezuje držati u tajnosti sve podatke vezane uz uvjete prodaje u odnosu na treće osobe.

2. UVJETI PRODAJE

Opći uvjeti prodaje vrijede za poslovnu suradnju isključivo unutar granica Republike Hrvatske.

Narudžbe

Narudžbe se zaprimaju od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati i to osobno prodajnom predstavniku, telefonski, fax-om ili putem maila info@af-dent.hr. Posjećivanjem stranica naše Internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Po pravilniku uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja posredstvom web stranice af-dent.hr naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod.  Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli  postupak narudžbe.

Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. 

Za valjanu narudžbu proizvoda, osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost). Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom obavljanja narudžbe.

Cijene

Cijene su izražene u kunama s obračunatim PDV-om. Akcijske cijene vrijede isključivo tijekom naznačenog perioda.

Rabat

Kupac ostvaruje pravo na rabat u slučaju da je on posebno ugovoren. Uvjete za ostvarivanje rabata i ekstra rabata određuje prodavatelj.

Isporuka

S obzirom na veliki izbor modela i raspoloživih boja, veličina i varijanti rukava, nemoguće je sve i u svakom trentku imati na lageru spremno za isporuku odmah. Sve vaše narudžbe isporučiti ćemo u roku od 2 – 20 radnih dana, a o istom ćete biti pravovremeno i obaviješteni.

Isporuka se vrši sistemom “od vrata do vrata” putem kurirske dostave.

Dostava je besplatna za sve isporuke čija je vrijednost veća od 390,00 kn ( s PDV-om).

Za isporuke manje od navedene vrijednosti trošak dostave snosi kupac u iznosu od 28,00 kn ( s PDV-om). Dostavu pošiljke većih dimenzija i kilaže, neovisno o vrijednosti, naplaćujemo po važećem cjeniku DPD dostavne službe.

3. NAPLATA

Način i rok plaćanja

Plaćanje se vrši uplatom na poslovni račun prodavatelja ili pouzećem prilikom preuzimanja pošiljke. Narudžbe koje zahtjevaju plaćanje po pouzećem, moguće je izvršiti do maksimalne vrijednosti u iznosu od 1500 kn. Sve narudžbe iznad navedenog iznosa se plaćaju uplatom na poslovni račun prodavatelja.

Za virmansko plaćanje na osnovi ponude, rok je 7 dana. Ukoliko uplata nije izvršena u roku, prodavatelj će smatrati da je došlo do odustanka od narudžbe.

4. PRIGOVORI I POVRAT ROBE

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robu odmah pregledati. Ako kupac uoči kakav nedostatak mora o tome odmah obavijestiti prodavatelja i u roku od 3 radna dana uputiti prigovor.

U slučaju oštećenja na pakiranju, kao i o oštećenju nastalom prilikom transporta, kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja obavijestiti prodavatelja.

Prigovori skrivenih nedostataka rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, te kupac mora obavijestiti prodavatelja kao i u slučaju očitih nedostataka. Ako se prigovor ne izvrši na vrijeme, kupac gubi pravo na povrat robe zbog oštećenja.

Prodavatelj je dužan izvršiti zamijenu spornog proizvoda drugim bez nedostataka, na osnovi pravovaljanog zahtjeva i prigovora, i to u redovnom roku za i poruku. Nakon što kupac vrati robu iz narudžbe, ona putuje natrag do skladišta te se raspakirava i sadržaj provjerava. Iza toga se pokreće postupak povrata novca ili zamjena proizvoda, ukoliko je utvrđena neispravnost.

Povrat robe dogovara se sa kupcem telefonski i vrši preko ovlaštene kurirske službe prodavatelja. Povrat robe vrijedi isključivo za robu u original pakiranju i s odgovarajućom etiketom na proizvodu. Kupac je dužan prilikom povrata pažljivo zapakirati robu. Ukoliko kupac izvrši povrat bez prethodnog telefonskog dogovora, snosi sam sve troškove kao i punu odgovornost za robu. Proizvode na kojima je rađena tvornička izmjena i koji su isporučene prema osobnim dimenzijama naručitelja, nije moguće vratiti.

Outlet artikle nije moguće vratiti ili zamijeniti.

5. JAMSTVA

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu proizvoda u jednakom opsegu kakav je dobio od svog dobavljača.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed:

  • nestručne upotrebe proizvoda i nepridržavanja uputa za upotrebu
  • nestručne montaže ili stavljanja u upotrebu kod trećih osoba
  • šteta koje su nastale daljnjom upotrebom neispravnog proizvoda

Prodavatelj neće priznati jamstvo ukoliko je nedostatak pokušala otkloniti za to neovlaštena osoba.

Kupac ima pravo na zahtjeve po osnovi jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda unutar jamstvenog roka pod uvjetima određenima od strane proizvođača. U slučaju kvara prodavatelj je dužan isti otkloniti unutar 45 dana od dana prijave.

6. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Pravo na odustajanje od narudžbe kupac ima do trenutka isporuke robe. Smatra se da je roba isporučena u trenutku predaje kurirskoj službi.

U slučaju da je ugovoren predujam za dio vrijednosti robe, a kupac odustane od narudžbe, prodavatelj zadržava isti.

7. POSLOVNA TAJNA

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka u skladu s propisima tajnosti osobnih podataka, te da osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Mjesto izvršenja svih obveza koje proizlaze iz ugovora o prodaji s prodavateljem AF d.o.o je Kostrena.

U slučaju sporova, nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.07.2021. i na snazi do stupanja novih općih uvjeta poslovanja objavljenih od prodavatelja.

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u pismenom obliku u sjedištu prodavatelja.

9. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat robe

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Molimo da obrazac pošaljete na jednu od sljedećih javno dostupnih adresa: Vrh Martinšćice 100, 51221 Kostrena, odnosno e-mailom na info@af-dent.hr.